Առաջատար
Posted in Մայրենի, Մայրենի 6

Ձ, ծ, Ց

ա/ ալեկոծություն, ածխագործ, ակաղձուն (լեփ-լեցուն), ամբարձիչ, այտուցվել, անձավ (քարայր), անցավ (առանց ցավի), անձեռոցիկ, առաձգական, առանցք, առեղծէված, առկայծել, արվարձան, արտառոց, արցունք, բազմափորձ, բարյացակամ, բարձել, բարձրախոս, բարձրահասակ, գեղձ, գլուխգործոց, գլուխկոնծի, գծուծ(մանրախնդիր), դարձյալ, դարձնել, դարձվածք, դեղձենի, դերձակ, դյուցազն, խեցեղեն, կաթնահունց, կաթվածահար, կառուցվածք:

բ/ հանդերձարան, մրցավար, ածխաթթու, ասացվածք, արձագանք, արձակագիր, արձակուրդ, բարձիթողի, դեղձանիկ, դողէրոցք, զեղծարար, ընդարձակ, ընթացք, ընթերցել, թախանձել, թախծադեմ, թյուրիմացություն, թրծել, լայնարձակ, լացակումած, լացուկոծ, լիցք, լծկան, լռակյաց, լվացք, լուցկի, խոտհունձ, կազմվածք, կայծկլտալ, կառամատույց, կատարածու, փորձություն, անձկալի, բարձրանիստ, թախծել, ծածկել, կեղծամ, կեցվածք, կցկտուր, կցմցել:

գ/ Հանդիպակաց, հանգուցյալ, հայացք, հանկարծ, հոծ, ձյունածածկ, ձվածեղ, մազապուրծ, մրցունակ, վարձավճար, փորձառու, անբիծ, անդամալույծ, անեծք, անեղծ, բարձունք, բացարձակ, բռունցք, բոցկլտալ, թխվածք, խցանահան, խցկել, խուրձ, ծածկագիր, ծածկոց, ծոծրակ, հարձակում, հեծկլտալ, հարցուփորձ:

դ/ մղձավանջ, մտածմունք, մտացածին (հորինած), մրցակից, նայվածք, շինծու (կեղծ), ոսկեզօծ, ործկալ, վարձահատույց, փորձանոթ, ակնածանք, աղցան, լուսարձակ, հերարձակ, հինավուրց, հնձել, հնոց, պախուրց (սանձ), ջրահեղձ, սանձարձակ, հեղձուցիչ, վեհապանծ, վերամբարձ, տողադարձ, տրցակ, ցնցոտի, ուրց, փղձկալ, փորձանք, քաղց, քաղցրահնչուն, քաղցրավենիք, քարածածկ, օձիք:

Առաջատար
Posted in Մայրենի, Մայրենի 6

Լիվինգստոն Լարնեդիի «Հոր զղջումը»

Առաջադրանք
1. Ո՞րն է ստեղծագործության  ասելիքը:

Իմ կարծիքով այս պատմվածքը շատ ծնողներ են կարդացել: Այն պատճառով, որ նրանք էլ են առանց պատճառների զայրացել իրենց վրա: Այս պատմվածքը դաս կլինի բոլոր ծնողներին:
2. Մեղադրիր կամ արդարացրու հորը:

Իմ կարծիքով նրան մեղադրելու իմաստ չկա, դրա համար ես կարդարացնեմ հորը, որովհետև ինքը եկել է քնած ժամանակ իր երեխայի մոտ և գիտակցել է իր սխալը: Եկել է ներեղություն խնդրելու: Կարևորը հայրը զղջում է իր արածների համար : Նա գիշերն է ներեղություն խնդրել, որովհետև չի կարող նայել իր երեխայի աչքերի մեջ:

Առաջատար
Posted in Մայրենի, Մայրենի 6

Գործնական աշխատանք.Մայրենի

1.Տեքստի մեջ գտիր ուղղագրական սխալները և ուղղիր

Ծույլի հանգստյան օրը

Մի ծույլ մարդ կար: Ողջ օրը անց էր կացնում թաղտին պառկած: Այս անբանը մի օր երազում տեսավ, որ ինքը դաշտում, քրտինքի մեջ կորած, աշխատում է: Առավոտյան արթնացավ թե չէ, կանչեց կնոջն ու պատվիրեց.

-Ինձ այլևս ծույլ չասես: Ողջ գիշեր աշխատել եմ:

Ասաց ու իրենից գոհ՝ պառկեց:

Հենց այդ ժամանակ պատուհանի մոտով անցնող հարևանը մի կտոր գաթա դրեց լուսամուտի գոգին ու ասաց.

-Տեղիցդ վե՛ր կաց, մոտեցի՛ր լուսամուտին: Քեզ համար այնտեղ գաթա եմ դրել:

-Ի՜նչ ես ասում, ես այսօր տեղիցս չեմ շարժվելու, քանի որ ողջ գիշեր աշխատել եմ: Այսօր իմ հանգստյան օրն է:

2.Տրված բարդ բառերի առաջին բաղադրիչները փոխելով ստացիր նոր բարդ բառեր:
Բերդ
ահոս, լավորակ, յուրահամ, օրագիր, սուզանավ, դեղնազգեստ, շնաձուկ:
3. Տրված բառերի վերջին բաղադրիչները փոխելով ստացիր նոր բառեր:
Բարձրահարկ, դեղնազգեստ, ջրաման, աշխարհագիր, ծովափ, լեռնագագաթ, սրբանվագ:

Առաջատար
Posted in Մայրենի, Մայրենի 6, Իմ գիտական բլոգ

Գ Կ Ք Ուղղագրություն

ա/ ամոքիչ, այգեկութ, անարգանք, անդրավարտիք, անկարգ, անհագուրդ, ապաքինվել, առաձգական, առինքնել, թափթփուկ, հոգեհմա, քաշքշուք :

բ/ անօգուտ, արգելք, արմունկ, արտասուք, արքայական, բարեհոգի, բարեկարգ, բերքատու, գոգավոր, բարեհոգի, երգահան, ծեգ, թագուհի, կարգուկանոն, հեղգ (ծույլ,ալարկոտ):

գ/ անհոգի, բարկ, բարվոքել, բացականչություն, բերանքսիվայր, գլխահակ, գոգնոց, զուգերգ, կարգապահ, հագնել, հեքիաթ, քսուք :

դ/ անհարկի, արևելք, Գրիգոր, դասալիք, դասակարգ, դեգերել, դիրք, դիցուք, դրասանգ, եզերք, եղերերգ, երաշխիք, երկնել, երկրպագել, զիգզագ, զկեռ (հատապտուղ), հոգեբան:

ե/ աքցան, երգել, երկարաձիգ, զուգորդել, ընդերք, թագակիր, թաղիք, թանգարան, թանկարժեք, թարգմանիչ, թնջուկ, իգական, ժանիք, լեգեոն, լկտի, ծագել:

զ/ անհոգ, ծեծկռտուք, ծունկ, կարգ, կառք, կարագ, կմախք, հագուկապ, հանրօգուտ, հասարակարգ, հավաքել, հեգ (խեղճ), հեռաձիգ, հերյուրանք, տրտմաշուք:

է/ գինարբուք (խրախճանք), գինարբուկ (ծաղիկ), կարգավիճակ, հավաքույթ, հոգեհանգիստ, հոգեվարք, հոգատար, հոգնակի, հոգատանջ, հոգոց, հոնք, հրմշտուք, հոգոց, ոգելից, փնտրտուք:

ը/ ձագար, ձայնակցել, ձգան, ձգտում, ձիգ, ճանկել, ճաքել, ճանկռտուք, ճգնել, ճգնակյաց, ճգնաժամ, ճկուն, ճտքավոր, մածուկ, մակույկ, մանրուք, մարգարիտ :

թ/ հոգալ, հրաձիգ, ճգնավոր, ճկվել, ճրագակալ, մարգարտաշող, հոգեվիճակ, մրգատու, շոգենավ, ոգեկոչել, Սարգիս, վարակազերծել, սգավոր, քաշկռտուք:

ժ/ մարգարտափայլ, մաքրասեր, մեծահոգի, մեղք (հանցանք), մեղկ (թուլամորթ), սուգ, միգամած, մոգական, մտահոգություն, մտմտուք, մրգահյութ, շոգել, նախքան, նախկին, նորոգել, շագանակագույն:

ժա/ միգապատ, մրգաշատ, շքերթ, ոգելից, սրտխառնուք, վարակիչ, տքնաջան, տնկարան, փակցնել, փափագել, փսփսուք, օրակարգ, շուտասելուկ:

ժբ/ շոգեխաշել, ոգևորություն, չօգնել, պատարագ, պատշգամբ, պատրույգ, պարգևատրել, պաքսիմատ,սերկևիլ, վարք(պահվածք), վարկ (հեղինակություն), վարգ(ձիու համաչափ քայլք):

ժգ/ չմուշկ, չոքել, սարքավորում, վարագույր, նորոգել, վերք, տագնապալի, տաքդեղ, տկարամիտ, ուրագ, փեղկ, օրհներգ

Առաջատար
Posted in Մայրենի, Մայրենի 6, Իմ գիտական բլոգ

Դ Տ Թ Ուղղագրություն

ա/ Ալվարդ, ականակիտ, ակնթարթ, աղոտ, աճուրդ, այգեկութ, այդ (դա), այտ (թուշ), արդյոք, արդուզարդ, արտահերթ, արտառոց, արտասուք, բրդոտ, բրթել (հրել),  բրդել (հացը մանրացնել),  գաղթ,  գաղտնապահ,  հարթուկ, արդուկ,  աղոթք, գաղտնիք, գդալ (սպասք), գթալ (խղճալ), կարդալ, կարթ, կոկորդիլոս, կորնթարդ, հաղորդում, հայթայթել, հանդարտ, հաջորդել, հաշմանդամ, փութկոտ, քաջորդի, օդանցք:

բ/ այդտեղ, այտոսկր, անդադար, անթացուպ, անհաղորդ, անձեռակերտ, բազմանդամ, Բաղդադ,բանտարկել, բաղդատել, բարդություն, բիրտ, գաղտնախորհուրդ, կրտսեր, խրճիթ, միլիարդ, գեղարդ, գիրթ (կտրուկ), գրտնակել, գունազարդ, դրդապատճառ, դիմահարդար, երթուղի, երդիկ, երդմնազանց, զարդասեղան, թպրտալ, թրթուր, շողոքորթ, շորթել, շվայտ:

գ/ Զվարթնոց, ընդարմանալ, ընդհանուր, ընթանալ, թախտ, թակարդ, թաղանթ, թատերական, թղթակից, ժողովուրդ, լաջվարդ, լյարդ, որդի, սպրդել, սրընթաց, վաթսուն, օթևան, վաղորդյան, այդօրինակ, բերդաքաղաք, գաղթական, եղբորորդի, երիզորդ, ճկույթ, մթնոլորտ, շփոթվել, շքերթ, որդ(ճիճու), որթ (խաղողի թուփ), սփրթնել, վարդաստան, փտել (նեխել), փթթել (ծաղկել),  օթոց, օրիորդ, օդապարիկ:

դ/ արթնանալ, երդվյալ, լողորդ, լուրթ, խաթարել, խաղաթուղթ, խայթել, խայտալ, խայտաբղետ, խառնուրդ, խախուտ, խառնաշփոթ, խարտյաշ, խեղդամահ, խենթանալ, խլուրդ, խորանարդ, խրտնել, խրտվիլակ, ծաղկազարդ, կաթողիկոս, հարթավայր:

ե/ անութ, անօթևան, առաջնորդ, երթևեկություն, զարդանախշ, զարթուցիչ, զարտուղի, զինադադար, թփուտ, խեղդուկ, պայթյուն, պայտար, անդամալույծ, զվարթ, ընդամենը, խորդուբորդ, խորթություն, խորհուրդ, հավկիթ, հարդարել, հարթություն, հերթագրում, ճտքավոր, մաթեմատիկա, մերթընդմերթ:

զ/ այտուցվել, սայթաքել, անգութ, անձրևորդ, անօդ, անոթ (սրվակ), անջրդի, արդարացի, զարդատուփ, խորտկարան, խրճիթ, հարթաքանդակ, հեծանվորդ, հերթապահ, հնոտի, հորդահոս, անօդ, հրացայտ, հուռթի (բերրի), հօդս ցնդել, ձկնկիթ, ճամփորդ, ճառագայթ, ճարմանդ (կոճակ), մշտարթուն, մորթել, ներգաղթ, որսորդ, չվերթ, նյարդ:

է/ արթուն, արձակուրդ, արտագաղթ, մարդախույս, միջնորդ, չորրորդ, պարապուրդ, պոռթկալ, պարթև, պորտաբույծ, ջարդուխուրդ, սաղավարտ, սաղարթ, սարահարթ, սեթևեթել, վաղորդայն, վառոդ, անդրադառնալ, անհեթեթ, զարդ, ճմռթել, մորթի, վիթխարի, վտարանդի, վրդովել, փարթամ, գաղտնի, երդվել, զարթոնք, կաթսա, կենդանի, մարդկային, շանթարգել, որդատունկ, վարդապետ, փտախտ, քրտնաջան:

Առաջատար
Posted in Օտար լեզուներ, Անգլերեն

English

Answer these questions.
1. Why did Jack make long voyages?
  because he was a sailor and liked traveling
2. Where did Gloria live?
She lived in England.
3. Why did Jack think about Gloria all the time?
Because he liked her.
4. Where did Jack send Gloria the parrot from?
Freetown
5. Where did Jack get Gloria’s letter about the parrot?
in Australia
6. What did Gloria do to the parrot?
She ate it.

B. Which words in the story on page 4 mean the opposite of:
 short-long
  old-young
  worse -better
 last -next
 little-big
 ugly-beautiful
 wine-water
C. Write this story. Put one word in each empty place. You will find all the correct words in the story on page 4. Freetown is a port  in West Africa. Jack and another  man   from his ship went into a shop there and saw a beautiful bird. It was a red and grey  bird  and  it  said ‘Hullo,’ to them. Jack said to his friend, ‘I’m going  to send   it  to Gloria. She’s the daughter of my mother’s   neighbor.  It will be a nice  present  for her,’ Then Jack and his friend  went to a restaurant and ate  meat  and fried potatoes there. They  were  very good.

Առաջատար
Posted in Մայրենի, Մայրենի 6

Բաց թողած տեղերում լրացրու բ, պ, փ.


ա/ ալեծուփ, աղբակույտ, աղբյուր, ամբարիշտ, ամբարձիչ, ամենասուրբ, ամպհովանի, ամրակոփ, անխաբ, անխափան, ապշել, ապստամբել, արբենալ, ափսե, ափսոսալ, բամփ, բամբասել, բամբել, բորփ

բ/ Գաբրիել, գամփռ, գինարբուք, գիպս, գոմաղբ, գռփել, գրաբար, դարփին, Աբխազիա, աղբանոց, Արփինե, դարպաս, դափնեպսա, եղբայր, երբ, երբեմն, երբևիցե, երեսսրբիչ, երկնահուբ, եներանգ, զամփիկ

գ/ ըմբշամարտ, ըմբոշխնել, ընդհուպ, թարփ, թափառաշրջիկ, թափք, թմփլիկ, թմբկաթաղանթ, թպրտալ, թրմփալ, թփթփացնել, թփուտ, ժայռակոփ, իբրև, լեփլեցուն, լիրբ, խաբեբա, խաբկանք, խարխաբել, խծբծանք, նրբանցք

դ/ նրբիրան, ողբերգություն, սրբապատկեր, աղբարկղ, դափնեվարդ, երբեմնի, երբևէ, խոփան, երփներանգ, թափթփել, խաբել, խոփ, ծոպավոր, Ծոպք, ծպտուն, կառափնարան, կոփ

ե/ կոփվել,Հակոբ, համպակ, Համբարձում, համբերություն, համբույր, հապճեպ, հարբեցող, հարբուխ, հափշտակել, հենացուփ, հպանցիկ, Հռիփսիմե, հուսախաբ, ձերփազատվել, ճամփորդ, ճեպընթաց, ճողոպրել

զ/ նրբաճաշակ, շերեփուկ, ողբանվագ, հափշտապ, ձերբակալել, ճամպրուկ, ճեպճերմակ, նրբակազմ, նրբանկատ, շեփորահար, սիբեխ, ողբերգակ

է/ աղբահավաք, ոսկեծոփ, ոսկեծուփ, պատշգամբ, որբանոց, սեպտեմբեր, սեփականություն,սեփսև, նրբին, սթափվել, սրբազան, սրբագրել, սրբապատկեր, սրտատրոփ, սփրթնել, վիրապ

ը/ աղբահավաք,դափդեղին, դափնի, թափանցիկ, ծպտուն, կափկափել, ներբան, հղպանալ, հպվել, նրբերշիկ, պապակ, Սերոբ, ուրբաթ, փաբագ, փրփուր, քարակոփ :

Առաջատար
Posted in Մայրենի, Մայրենի 6, Իմ գիտական բլոգ, Իմ մասին

Իմ ընտանիքը

Իմ ընտանիքը շատ է նման մյուս ընտանիքներին։ Մենք 5 հոգի ենք՝ մայրս, հայրս, մեծ և փոքր եղբայրներս և ես։ Մենք շատ ընկերասեր բաց մի փոքր կռվող ընտանիք ենք․ մենք երեխաներով ինչ որ անիմաստ բանի համար կռվում ենք։ Բայց դա մեզ չի խանգառում լինել ջերմ ու տաք ընտանիք։
Մեր տան արևը իմ եղբայր Տիգրանն է։ Նա ամենա առավոտ վեր է կենում և բոլորին արթնացնում. Հետո մի լավ երգում ուրախանում և գնում դպրոց։
Իմ ընտանիքի օրը անցնում է սովորական արթնանում պատրաստվում և գնում։ Ճիշտ է իմ մայրիկը և հայրիկը ուշ են տուն գալիս, բայց քանի որ կամ ես, նրանք հանգիս կարող են աշխատել։ Ես գիտեմ սարքել տարբեր ճաշատեսակներ, և դրա պատճառով մենք կուշտ փորով նստում ենք դաս անելու․
Մենք ամեն ուրբաթ գնում ենք իմ տատիկի և պապիկի տուն։ Այնտեղ խաղում ենք շփվում տատիկի ու պապիկի հետ.

Առաջատար
Posted in Մայրենի, Մայրենի 6

Տնային աշխատանք. Մայրենի

1 .Բացատրի՛ր դարձվածքները բառարանի օգնությամբ:

Իրար սրտից ջուր խմել – հաշտ ու համերաշխ ապրել

Հազար մաղով անցկացրած – մանրամասն ստուգած

համար ջուր բերող – դանդաղաշարժ մարդ

Գլխին կրակ թափել – ջղայնանալ

Կանաչ-կարմիրը կապել – ամուսնացնել

Կոպեկի համար մեռած – ժլատ

Ուրիշի բնում ձու ածել – օգուտը ուրիշին տալ

Ոտքի կոխան դարձնել – տրորել

Փուշը մատից հանել – օգնել

Գրքի մի երեսը կարդալ — հարցին միակողմանի մոտենալ

2 .Որ դարձվածքների իմաստն է սխալ բացատրված:ժամավաճառ լինել – իզուր ժամանակ վատնել:

երեսից կախվել – թախանձել

արյունը ջուր դառնալ – սահմռկել

սպասել աչքերը փակել – ժպտալ

աչքը ջուր կտրել – կարոտով, անհամբերությամբ

անձյուն ձմեռ – անճարակ մարդ

գլխարկը գետնովը տալ – նորաձև հագնվել

գլխին տալ — ուրախանալ:

3 .Հետևյալ դարձվածքներով մեկական նախադասություն կազմել:

Լեղին ճաքել
Պատուհանի ճաքը տեսնելով մայրիկի լեղը ճաքեց։

արյունը գլխին խփել
-Հո արյունը գլխիտ չխփե՞ց․

հոգին ավանդել
Իմ մայրիկը սկսեց հոգիս ավանդել։

անարգանքի սյունին գամել
Դասարանցիս անարգանքի սյունին գամել էր։

ճամփա պահել
Աննան ճամփան պահել էր մտքում։

ականջի հետև գցել:
Ուսուցիչը ականջի հետև գցեց իմ ասածը։

4 .Հետևյալ բառերի համար գտնել հոմանիշ դարձվածքներ

ծաղրել- ձեռք առնել

վատանալ- ձեռից գնալ

օգնել- ձեռք բռնել

հասկանալ- գլխի ընկնել

մեռնել- շունչը փչել

անտեսել- ականջի ետև գցել

ծուլանալ- ձեռքերը ծալել

ուրախանալ- ձեռքերը շփել

ճարպիկ- դարմանի տակի ջուր

թանկ- կրակի գին

էժան- ջրի գին

Առաջատար
Posted in Ռուսերեն, Օտար լեզուներ, Իմ գիտական բլոգ

Возникновение денег


Первые металлические деньги, чеканные монеты, появились в VII веке до нашей эры. Они быстро распространились по всему миру, так как имели высокую стоимость при небольшом весе и объеме. Кроме того, их можно было удобно транспортировать, хранить, объединять, дробить.

С расширением товарно-производственных отношений возникла потребность в увеличении стоимости обменного эквивалента, и основными деньгами становятся серебро и золото. 910 год стал переломным моментом в истории развития денег — именно в это время в Китае появились бумажные деньги. Но если раньше их сущность заключалась просто в обязательствах выдать натуральные деньги (соответствующей ценности), то сегодня сами бумажные банкноты являются деньгами.

История денег России
До появления денег в России в качестве платы за товары и услуги принимались раковины каури, ожерелья из драгоценного металла. Примерно в восьмом веке на Руси появились дирхемы, серебряные копейки, которые получили название куны. В X веке на смену кунам пришли западноевропейские деньги, денарии — монеты из тонкого серебра, на поверхности которых красовались примитивные изображения королей. К концу X века в Киевской Руси была запущена собственная чеканка золотых и серебряных монет.

Гороскоп на 17 июля. Большие деньги предрекают для 3 знаков зодиака |  cheltv.ru

Что касается первых бумажных денег на Руси, то появились они при Екатерине II в 1769 году: выпущенные бумажные ассигнации от 25 до 100 рублей можно было свободно обменивать на деньги из меди. Примерно в это же время в Москве и Санкт-Петербурге были открыты два банка.

Развитие денег
Само слово «банкнота» в переводе с английского означает «банковская запись» — название такое было выбрано не случайно, об это явно говорит история бумажных денег.

История денег для детей — как и откуда появились деньги?
Առաջատար
Posted in Մայրենի, Մայրենի 6

Մայրենի

Առաջադրանքներ:

Ինչի մասին է տեքստը:
1. ընտանիքը դաժանաբար տնից դուրս էր արել փոքրիկին:
2. փոքրիկ տղան շատ էր սիրում ջերմությունը:
3. ընտանեկան սերն ու ջերմությունը ամեն ինչից կարևոր են:
4. աշխարհում շատ աղքատներ կան:

Ինչպես է դիմում տղան արևին:
1. տաք, ջերմացնող, հոգատար,
2. անուշ, բարի, կարմիր
3. այրող, վառ, կարմիր
4. անուշՙ լուսաշող, ժպտուն:

Տեքստում ինչ իմաստով է գործածվել ցրտի ու քամու բերանը ձգել  արտահայտությունը:
1.պատժել
2. փորձության ենթարկել
3. վախեցնել
4. անուշադրության մատնել

Տեքստի 1-ին հատվածից գտիր աղքատ բառի հականիշը:

Հարուստ

Տեքստի 2-րդ հատվածից դուրս գրիր համարձակ բառի հոմանիշը:

անվախ

Տեքստի 2-րդ հատվածից դուրս գրիր վերջածանցավոր բառերը:

հաստատուն-իմաստուն, ծաղկուն
հաչոց-գոռոց, ճռռոց
մոտիկ-մայրիկ, տատիկ
ճամփորդ-գնորդ, լողորդ

Տեքստի 1-ին հատվածից դուրս գրիր փոխաբերական իմաստով գործածված արտահայտությունները:

ցնցոտի-հնոտի, թամբատ
հարուստ-ունևոր, մեծահարուստ
խեղճ-թշվառ, մեղք
գունատ-գունաթափ, դեղներես
անընդհատ-անդադար, անվերջ
քաղցած-սոված, սովահար
խրճիթ-Տնակ, հյուղակ
զվարթ-ուրախ, ժպտուն
քնել-ննջել, նանել
հրճվանք-զվարճանք, ծիծաղանք
ամուր-պինդ, կուք

Առաջատար
Posted in Մայրենի, Մայրենի 6

Գործնական աշխատանք. Մայրենի

1 .Բառակապակցության իմաստն արտահայտիր մեկ բառով:

Թագավորական աթոռ — գահ
քաղաքամերձ բնակավայր — արվառձան
վատ լուր հաղորդող — գուժգան
ձիերի խումբ — երամակ
հաճելի հոտ — բույր
կովերի խումբ — նախիր
ձկների խումբ – վտառ, նքողակ
մեղուների խումբ — պարս

2 .Փակագծերում տրվածներից ընտրիր փոխաբերական իմաստ ունեցող բառը;
Բնակատեղին հետզհետե ընկղմվեց ամենակուլ խավարի մեջ:
Ձորի վրա ծիծեռնակի տխուր բույնն էր կախվել անպաշտպան:
Տխու ր երկնքից անձրևն էր մաղում շիկացած հողին:
Դու եկար սպիտակ շորերով, երբ վշտահար երեկոն էր իմ սրտում:
Կանաչների միջով հևասպառ հոսում էր վրդովված գետակը:

3 .Երկու շարքից առանձնացնել դարձվածքն ու նրա բացատրությունը:

Ականջին օղ անել, ահը սիրտն ընկնել, անվանը մուր քսել, անդանակ մորթել, առյուծ կտրել, բռունցք թափ տալ, արձան կտրել, բախտը ժպտալ, բառերը քամուն տալ, բերանը բաց մնալ:

Շատախոսել, հաջողվել, տանջել, մտապահել, հիանալ, քարանալ, սպառնալ, երկյուղել, խիզախանալ, անարգել:
Ականջին օղ անել – մտապահել
Ահը սիրտն ընկնել – երկյուղել
Անվանը մուր քսել – անարգել
Անդանակ մորթել – տանջել
Առյուծ կտրել – խիզախանալ
Բռունցք թափ տալ – սպառնալ
Առձան կտրել – քարանալ
Բախտը ժպտալ – հաջողվել
Բառերը քամուն տալ – շատախոսել
Բերանը բաց մնալ — հիանալ

4 .Տրված բարդ բառերի առաջին բաղադրիչները փոխելով՝ ստացիր նոր բառեր:
Բարձրագագաթ — Լեռնագագաթ
քաղցրաձայն — Բարձրաձայն
սահադաշտ- մարզադաշտ
օրագիր- բնագիր
ցատկահարթակ- պարահարթակ
հոռետես- լավատես
գինետուն- հացատուն
գործընկեր- խաղընկեր

5 .Տրված փոխաբերական իմաստով գործածված արտահայտություններով կազմել նախադասություններ։
Թթու դեմք – Երբ Արմանը սկսեց խոսել, Նարեն թթու դեմք ընդունեց։
Կծու արտահայտություն – Ալիսան Աննային կծու արտահայտություն էր ասել, իսկ Աննան նեղացել էր
Խոր լռություն – Դասարանում խոր լռություն էր տիրում։
Քար անտարբերություն – Ես քար անտարբերությամբ լսում էի դասը։
Գորշ կյանք – Իմ սիրելի մուլֆիլմի հերոսը գորշ կյանք ուներ։
Ծանր խոսք – Ուսուցիչը ծանր խոսքերով դուրս եկավ դասարանից։
Սև օր – Եթե կողքովդ սև կատու անցավ ապա այդ օրդ սև է լինելու։
Կանաչ ճանապարհ – Լինես առողջ և քո ճանապարհը լինի կանաչ։
Քաղցր խոսք – Իմ մայրիկը քաղցր խոսքերով ինձ գրկեց
Ծով համբերություն – Երևի մեր ուսուցիչները ունեն ծով համբերություն։

6 .Գտնել տրված բառերին հոմանիշ և հականիշ մեկական բառ։
Խաղաղ – հանդարտ, խռովահույզ
Տգեղ – զազրադեմ, գողտրիկ
Խելացի – ուշիմ, հիմար
Չար – խուծած, բարի
Տխուր – անտրտումնադիր, զվարթ
Ձանձրալի – տաղտկալի, հետաքրքիր
Շքեղ — պերճ, անշուք
Հաճելի — գողտր, անհաճո
Մեծ — ահռոլի, փոքր
Ժպտերես – ժպտադեմ, տխրադեմ
Մաքուր – վճիտ, աղտոտ
Ծանր — ծանրաբեռն, թեթև

Առաջատար
Posted in Բնագիտություն, Իմ գիտական բլոգ

Բնագիտություն

1 .Ո՞ր երեւույթներն են կոչվում ֆիզիկական: Բերե՛ք օրինակներ։
Այն երևույթները, որոնց ընթացքում նյութերը (մարմինները) փոխում են վիճակը, ձևը, չափերը, կոչվում են ֆիզիկական երևույթներ:
Օր․՝ մեխանիկական մարմինների շարժում,բաժակի ջարդվելը ,գրիչի ընկնելը:

2 .Ո՞ր երեւույթներն են կոչվում քիմիական։ Բերե՛ք օրինակներ։
Այն երևույթները, որոնց ընթացքում նյութերը փոխարկվում են մեկը մյուսի, այսինքն՝ այլ բաղադրությամբ և հատկություններով նոր նյութեր են առաջանում, կոչվում են քիմիական երևույթներ:
Օր․՝ երկաթի ժանգոտելը,հ ամի փոփոխությունը,գույնի փոփոխությունը։

3 .Հետեւյալ երեւույթներից որո՞նք են ֆիզիկական՛ մոմի այրվելը, բաժակի կոտրվելը, եղյամի առաջացումը, ջրի եռալը, լուցկու այրվելը, կաթի թթվելը։

4 .Ո՞րն է ֆիզիկական երեւույթ.ա) մեթանի այրումը, բ) բենզինի թորումը բնական նավթից, գ) պողպատի ժանգոտումը խոնավ օդում:

5 .Ո՞րն է քիմիական երեւույթ.1) շոգիացման հետեւանքով աղի բյուրեղների անջատվելը լուծույթից2) «չոր սառույցի» առաջացումն ածխաթթու գազից, 3) բենզինի թորումը բնական նավթից, 4) պողպատի ժանգոտվելը խոնավ օդում:

6 .Ո՞ր երեւույթն են անվանում քիմիական ռեակցիա:
Այն երևույթները, որոնց ընթացքում նյութերը (մարմինները) փոխում են վիճակը, ձևը, չափերը, կոչվում են ֆիզիկական երևույթներ: 

7 .Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների բնորոշ մի քանի հատկանիշ:
Գույնի փոփոխությունը: Լուցկու հատիկի այրման ընթացքում նրա գույնը փոխվում է:
Համի փոփոխությունը: Միսը եփվելիս փոխում է համը:
Հոտի հայտնվելը անհետանալը

Առաջատար
Posted in Ռուսերեն, Օտար լեզուներ

1. Замените одним словом из четырёх букв: Например — Работа — труд

Приятель — Друг

Солдат — Воин

Противник — Враг

Шагать — Идти

2. Замените словосочетание одним словом: Храбрый человек — храбрец

Богатый человек — Богач

Сильный человек — Силач

Весёлый человек — Весельчак

3. Найдите спрятавшееся слово. Хлев (лев)

столб- стол удочка-дочка , цель-ель , коса-оса, колба-кол, циркач-цирк.

4. Назови одним словом.

Как называется крупный населённый пункт? Город

Как одним словом можно назвать жителей одной страны? граждани

Как называется главный город в стране?-столица

5. Дополни пословицы․Например, Что посеешь,…(то и пожнёшь).

Без труда… . не выташишь рыбку из пруда

Кончил дело,… гуляй смело

Волков бояться…. в лес не ходить

С кем поведёшься,…-от того и наберешся

За двумя зайцами погонишься,…-ни одного не поймаешся

Тяжело в учении-…. легко в бою

Любишь кататься- …. люби и саночку возить

Ученье –свет,… .а неученние тьма

Առաջատար
Posted in Ֆիզիկա և Աստաղագիտություն, Իմ գիտական բլոգ

Արեգակնային համակարգ

Արեգակը և նրա շուրջը պտտվող երկնային մարմինները միասին կազմում են Արեգակնային համակարգը: Այն ընտանիք է՝ բաղկացած 10 մոլորակներից, որոնց մեծ մասն ունի առնվազն 1 արբանյակ: Արեգակի շուրջը պտտվում են նաև բազմաթիվ այլ, ավելի փոքր երկնային մարմիններ՝ աստղակերպներ կամ փոքր մոլորակներ և գիսավորներ:

Արեգակն աստղ է: Չափերով այն բազմաթիվ անգամ գերազանցում է Արեգակնային համակարգի մյուս երկնային մարմիններին: 10 մոլորակներն են Մերկուրին (Փայլածու), Վեներան (Արուսյակ), Երկիրը, Մարսը (Հրատ), Յուպիտերը (Լուսնթագ), Սատուռնը (Երևակ), Ուրանը, Նեպտունը, Պլուտոնը և 10-րդը: Մոլորակներն աստղերից տարբերվում են նախ և առաջ նրանով, որ չունեն սեփական լույս, բայց լուսարձակում են, որովհետև անդրադարձնում են Արեգակի լույսը:

Արեգակ

Արեգակը գազի շիկացած հսկայական գունդ է, որը Երկրից հեռու է 150 մլն կմ:Թեև այն ընդամենը սովորական աստղ է, ինչպիսիք գիշերային երկնքում դիտվող հազարավոր ուրիշ աստղերն են, սակայն առանց Արեգակի կյանքը Երկրի վրա անհնարին կլիներ: Մարդիկ և մեր մոլորակի մյուս կենդանի օրգանիզմներն ապրում ու գոյատևում են Արեգակից եկող ջերմության և լույսի շնորհիվ: Մարդիկ միշտ գիտակցել են Արեգակի կարևորությունը իրենց համար և հաճախ երկրպագել են նրան՝ որպես աստվածություն:

Ամեն ինչից մի քիչ

Արեգակն աստղ է: Չափերով այն բազմաթիվ անգամ գերազանցում է Արեգակնային համակարգի մյուս երկնային մարմիններին: 10 մոլորակներն են Մերկուրին (Փայլածու), Վեներան (Արուսյակ), Երկիրը, Մարսը (Հրատ), Յուպիտերը (Լուսնթագ), Սատուռնը (Երևակ), Ուրանը, Նեպտունը, Պլուտոնը և 10-րդը: Մոլորակներն աստղերից տարբերվում են նախ և առաջ նրանով, որ չունեն սեփական լույս, բայց լուսարձակում են, որովհետև անդրադարձնում են Արեգակի լույսը:

Պլուտոն

Արեգակնային համակարգի իններորդ և Արեգակից ամենամեծ հեռավորության վրա գտնվող մոլորակն է: Պլուտոնի ուղեծիրը շատ առումներով տարբերվում է Արեգակին ավելի մոտ մեծ մոլորակների ուղեծրից: Հեռավորությունը Արեգակից 5899,1 միլիոն կմ է: Մոտ 39, 4 անգամ մեծ է Երկիր Արեգակ հեռավորությունից: ՈՒղեծրի թեքությունը խավարածրի նկատմամբ 17 աստճան է` ամենամեծը մոլորակների ուղեծրի թեքությունից:

Յուպիտեր

Յուպիտերն Արեգակնային համակարգի ամենամեծ և զանգվածեղ մոլորակն է, Արեգակից հեռավորությամբ` հինգերորդը: Այս մոլորակն իր անվանումը ստացել է հին հռոմեական դիցաբանության երկնքի աստված Յուպիտերի անունից: Յուպիտերը հիմնականում ջրածնից կազմված գազի (նաև հեղուկ) վիթխարի գունդ է: Նրա 1000 կմ-ից ավելի հաստությամբ մթնոլորտը կազմված է հիմնականում գազային ջրածնից (որոշ քանակությամբ հելիումի խառնուրդով), ինչպես նաև սառցաբյուրեղներից, ամոնիակից ու նրա միացություններից կազմված ամպերից: Մթնոլորտի ստորին շերտերում բարձր ճնշման ազդեցությամբ ջրածինը գտնվում է հեղուկ վիճակում, իսկ ավելի խորքերում` գերբարձր ճնշման տակ՝ հավանաբար մետաղական վիճակում: 

Սև խոռոչ

Աստղը վերածվել է Սև խոռոչի, երբ Արեգակի զանգվածը մի քանի անգամ գերազանցող զանգվածով աստղն իր սեփական ձգողության ուժի ազդեցությամբ սեղմվում է այն աստիճան, որ նրանից այլևս ոչինչ չի արձակվում, նույնիսկ լույսի ճառագայթ:

Մոտավորապես 1000 աստղից միայն մեկի զանգվածն է բավականաչափ մեծ, որպեսզի այն ենթակա լինի վերածվելու Սև խոռոչի: Սև խոռոչներն անմիջական դիտարկումով անհնար է հայտնաբերել, քանի որ նրանք տեսանելի չեն:

Առաջատար
Posted in Մայրենի, Մայրենի 6

Պատմություն

Առաջադրանք 1

1.Երեք նախադասությամբ ներկայացրու ՝ինչու ենք ուսումնասիրում պատմությունը։
Ես ուզում եմ իմանալ անցյալը որպեսզի ստեղծեմ լավ ապագա։

2.Տեսաֆիլմ- Ինչու ենք ուսումնասիրում պատմությունը

ա. Տեսաֆիլմը դիտելուց հետո հինգ նախադասություն ավելացրու առաջին առաջադրանքին՝ ամբողջացնելով հարցի պատասխանը՝ հիմնավորելով քո տեսակետը:

2.Ինչ նպատակ եք հետապնդում «Պատմություն» առարկան ուսումնասիրելու արդյունքում:
Ես ուզում եմ ապագայում դառնալ լավ մանկաբարձ, իսկ դրա համար սովորում եմ անցյալի բժշկությունը։

«Պատմություն» առարկայի շրջանակում ինչ թեմաներ են ձեզ հետաքրքրում:
Ինձ շատ է հետաքրքրում բժշկությունը։

Ինչ կարողություն. հմտություն կուզեիք ձեռք բերել ուսումնական տարվա ավարտին:
Շատ եմ ուզում ծեռք բերել հաջող և հետաքրքիր պատմական գիտելիք։

Առաջատար
Posted in Без рубрики

ՏԱՅԻՆԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Առաջադրանքներ (դասարանում)
1) Ի՞նչ է տառային արտահայտությունը, բերեք տառային արտահայտությունների մի քանի օրինակ:
112 = ԱԱԲ
647 = ԶԴԷ
6468 = ԶԴԶԸ
2) Տառային արտահայտության տեսքով գրի՛ առեք գործողությունների
հետևյալ հաջորդականությունը.
ա) a թիվը բազմապատկել 4-ով և արտադրյալին գումարել 6,
a x 4 + 6
բ) y թվից հանել 11 և տարբերությանը գումարել z թիվը,
y – 11 + z
գ) 10-ը բաժանել a թվին և քանորդին գումարել 15-ի և b թվի արտադրյալը,
10 : a + 15 x b
դ) m թվին գումարել 5 և գումարը բազմապատկել n թվով:
(m + 5) x n
3) Թվերի գրառումներում եղած տառերը փոխարինե՛ք թվանշաններով
այնպես, որ ստացվեն ճիշտ անհավասարություններ.
ա) 773 > 455,
բ) 773 > 593,
գ) 944 > 222,
դ) 13 < 45, ե) 227 > 136,
զ) 1235 > 1230:
4) Կատարե՛ք գործողությունները, եթե a = 3.
ա) 3 ⋅ 3 + 386 = 395
բ) 27 ։ 3 + 96 ։ 3 = 41
գ) (17 – 3) ⋅ 3 = 42
դ) (6 ⋅ 3 + 3) ⋅ 3 = 63
5) Թատրոնի տոմսարկղում վաճառվել են ներկայացման
156 մանկական և 98 մեծահասակի տոմսեր՝ 90000 դրամ ընդհանուր
արժեքով։ Որոշե՛ք տոմսերի գները, եթե մանկական տոմսը մեծահասակի տոմսից 3 անգամ էժան է։
98 x 3 = 294
294 + 156 = 450
90000 : 450 = 200փոքր
200 x 3 = 600մեծ
6) Գրե՛ք մեկի հատկությունները՝ օգտագործելով տառային նշանակումներ:
Լրացուցիչ առաջադրանքներ (տանը)
7) Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը, եթե a = 7, b = 5.
ա) 3 ⋅ 7 + 5 ⋅ 5 = 46
բ) 10 ⋅ (7 + 5) ։ 3 = 40
գ) (7 – 5) ⋅ 4 + 7 ⋅ 5 = 43
դ) 95 ։ 5 + 49 ։ 7 = 19
ե) (7 – 7) ⋅ 8 + (5 – 5) ⋅ 4 = 0
զ) (7 – 7) ⋅ (5 – 5) = 0

8) a տառն օգտագործելով՝ կազմե՛ք այնպիսի արտահայտություն, որի
արժեքը a = 2 դեպքում հավասար լինի 25‐ի։
5 x 5 = 25
1 x 25 = 25

9) 78 զբոսաշրջիկների համար նախապատրաստված էին վեցտեղանոց և չորստեղանոց նավակներ։ Յուրաքանչյուր չափի քանի՞ նավակ կար, եթե բոլոր զբոսաշրջիկները տեղավորվեցին 15 նավակում, և բոլոր տեղերը զբաղեցվեցին։

10) Կարի արհեստանոցում կարել են 16 միանման վերարկու և մի
քանի միանման կոստյում՝ օգտագործելով ընդամենը 100 մ 40 սմ գործվածք։ Մեկ վերարկուի համար օգտագործվել է 3 մ 35 սմ գործվածք, իսկ մեկ կոստյումի համար՝ 25 սմ-ով ավելի։ Քանի՞ կոստյում է կարվել։

1) 3 մ 35 սմ + 25 սմ = 3 մ 60 սմ
2) 3 մ 35 սմ*16 = 335 սմ * 16 = 5360 = 53 մ 60 սմ
3) 100 մ 40 սմ — 53 մ 60 սմ = 46 մ 80 սմ
4) 46 մ 80 սմ / 3 մ 60 սմ = 4680 սմ / 360 սմ = 1

Դաս 2

2. Հարաբերություններ
Տեսական նյութ
Մաթեմատիկական տեսակետից՝ հարաբերությունը երկու թվերի քանորդն է. բաժանելին կոչվում է հարաբերության նախորդ անդամ, բաժանարարը՝ հարաբերության հաջորդ անդամ, իսկ քանորդը՝ հարաբերություն։
Հարաբերությունը ցույց է տալիս, թե քանի անգամ է հարաբերության
նախորդ անդամը մեծ հաջորդ անդամից կամ նրա որ մասն է։
Դիտարկենք մի օրինակ։
ABCD քառանկյան մակերեսը 6 սմ2 է, իսկ ABC եռանկյան մակերեսը՝
4 սմ2։ Քանի՞ անգամ է ABCD քառանկյան մակերեսը մեծ ABC եռանկյան մակերեսից, ABC եռանկյան մակերեսը ABCD քառանկյան մակերեսի ո՞ր մասն է։
Խնդիրը լուծելու համար պետք է կազմել 6 և 4, ինչպես նաև 4 և 6
թվերի հարաբերությունները։ Ունենք.
6:4=64=32, 4:6=46=23
Ստացված հարաբերությունները ցույց են տալիս, որ ABCD
քառանկյան մակերեսը 32 անգամ մեծ է ABC եռանկյան մակերեսից,
իսկ վերջինս ABCD քառանկյան մակերեսի 23-ն է։
Առաջադրանքներ
1) Ի՞նչ է հարաբերությունը, ինչպե՞ս են կոչվում հարաբերության անդամները:
2) Գտե՛ք հարաբերությունը.
ա) 3-ի և 5-ի,
բ) 6-ի և 32-ի,
գ) 43-ի և 8-ի,
դ) 12-ի և 35-ի:
3) ABC եռանկյան պարագիծը 64 սմ է, իսկ DEF եռանկյանը՝ 36 սմ։
Գտե՛ք ABC եռանկյան պարագծի հարաբերությունը DEF եռանկյան
պարագծին։ Ի՞նչ է ցույց տալիս այդ հարաբերությունը։

3. 4) 50 կգ կարմիր ներկն արժե 75000 դրամ, իսկ 85 կգ սպիտակ ներկը՝
123250 դրամ։ Ո՞ր ներկի գինն է ավելի բարձր։
Լրացուցիչ առաջադրանքներ
5) Ռուս մաթեմատիկոս Պ. Լ. Չեբիշևը (1821-1894) ապացուցել է, որ 1-ից մեծ ցանկացած բնական թվի և նրանից երկու անգամ մեծ թվի միջև միշտ կա առնվազն մեկ պարզ թիվ։ Ստուգե՛ք Չեբիշևի պնդումը 9,15, 27 թվերի համար։

4.6) Գերանը սղոցով կտրելն արժե 50 դրամ: Ինչքա՞ն է պետք վճարել
գերանը 6 մասի բաժանելու համար:

5×50=250

Առաջատար
Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա


½ + 1/3 =5/6
½ : 1/3 = 3/2
4/6 x 5/8 = 396 /24
Նապաստակը մեկ օրվա ընթացքում պարտադիր ուտում է կամ 5 հատ գազար, կամ 2 գլուխ կաղամբ: Մեկ շաբաթվա ընթացքում նա կերավ 15 գազար: Քանի՞ գլուխ կաղամբ է կերել նապաստակը այդ շաբաթվա ընթացքում:
8
25սմ երկարություն ունեցող ժապավենը քանի՞ միլիմետրով է երկար 1դմ 9սմ երկարությամբ ժապավենից:
60
A թվից դեպի ձախ գրված է 18 թիվ, իսկ դեպի աջ 8 թիվ: Քանի՞ թիվ է գտնվում A թվի և մեջտեղում գրված թվի միջև:
4
Գտնել ուղղանկյան պարագծի երկարությունը, եթե նրա երկու մեծ կողմերի և մեկ փոքր կողմի գումարը հավասար է 25-ի, իսկ երկու փոքր և մեկ մեծ կողմերի գումարը 23-ի:
16 x 2 = 32
Գրատախտակին նվազման կարգով իրար հետևից գրված են 2019-ից մինչև A բնական թվերը: 2019 2018 2017 ….. A: Ո՞րն է A բնական թիվը, եթե օգտագործվել է 2020 թվանշան:
1900-ից մինչև 2020 թվերի միջև քանի՞ բնական թիվ կա, որոնք գրվում են չորս տարբեր թվանշաններով:
100 հատ բնական թվերի գումարը հավասար է 102-ի: Գտնել այդպիսի 100 թվերի արտադրյալի հնարավոր աենամեծ արժեքը:

Առաջատար
Posted in Մայրենի 6

Լավաշ, հաց և ցորեն

Բուրավետ, ախորժաբեր լավաշը հայոց հացերի արքան է, Հայաստան աշխարհի սրբազան արարչագործությունը: Նրա քաղցրությունը պայմանավորված է դարեր շարունակ այս քարքարոտ հողից արդար վաստակով հաց քամելու դժվարության հետ, ինչպես ասում են` քարից հաց են քամել: Հայաստանում լավաշ հացը հայտնի է մ.թ.ա 1-ին հազարամյակից: Արտաշատ քաղաքի պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել է այդ ժամանակաշրջանի գետնափոր թոնիրը: Լավաշը նուրբ, երկար, մինչև 70սմ օվալաձև հաց է, որը բնորոշ է միայն հայերին: Լավաշ թխելը հայ կանանց մենաշնորհն է: Այն թխում են մինչև 1,5մ խորության և 80սմ տրամագծով թրծված, հողի մեջ թաղված հատուկ կավե գլանաձև հարմարությունում, որը կոչվում է թոնիր: Գետնափոր կավե թոնիրը (ջեռոց, ջերմամշակման գործիք) հայկական խոհանոցի առաջին գործիքներից է:

Եթե երբևէ մասնակցեք մագաղաթի թերթեր հիշեցնող լավաշի թխման արարողությանը, կհամաձայնեք, որ այն ամենահետաքրքիր ու ամենաբարդ արարողությունն է: Գնդերը կլոր լավաշների ձևով փայտե գրտնակով գրտնակելուց հետո գցում են ձվաձև փափուկ բարձի վրա, որը կոչվում է ռաֆաթա կամ բադադ և խփում թոնրի տաք պատին: Հաշված րոպեներ հետո նրբաթերթ լավաշը պատրաստ է:
Լավաշը զուտ հայկական հաց է: Ճշմարտությունը այն է, որ լավաշը աշխարհի ամենաերկարաժամկետ պահվող հացն է (պահպանման ժամկետը 1 տարի): Լավաշը կարելի է չորացնել և շատ երկար պահել, իսկ երբ թրջում են ջրով, այն կրկին թարմանում է: Լավաշը բոլոր տոնական սեղանների պարտադիր և գլխավոր զարդն է: Հայկական խոհանոցում կան ազգային ուտեստներ, որոնք ուտում են միայն լավաշով: Չմոռանանք նաև, որ առանց լավաշի անհնար է վայելել ո՛չ պանրով բրդուճը, ո՛չ հայկական ավանդական խաշը, պանրխաշը և ո՛չ էլ անուշաբույր խորովածը:
Լավաշը ուտելիք է, լավաշը պատառաքաղ է, լավաշը անձեռոցիկ է։ Հայերը լավաշն ուտում են, լավաշով միս են բռնում, լավաշով այն փաթաթում են։

ԱՎԱՆԴԱԶՐՈՒՅՑՆԵՐ ԼԱՎԱՇԻ ՄԱՍԻՆ

Ըստ ավանդության` հին Հայաստանում Արամ անունով մի արքա է եղել, որը կռվի ժամանակ գերի է ընկել ասորիների թագավոր Նոսորին: Ըստ նրա պայմանի` Արամ արքան պետք է 10 օր անոթի մնա, իսկ 11-րդ օրը նետաձգությամբ մրցի իր հետ, եթե հաղթի, ազատ կարձակվի և յուրայինների մոտ կգնա արքայավայել ընծաներով: Հաջորդ օրը Արամ արքան պահանջեց, որ ասորաց սահմանի մոտ կանգնած հայկական բանակից բերեն իր ամենագեղեցիկ լանջապանակը: Հայերը գլխի ընկան, որ իրենց արքան ինչ-որ բան է ակնարկում, իսկ ասորիներն էլ չգիտեին, որ լանջապանակի մեջ նրբաթերթ հաց է դրված: Այն ժամանակ ոչ ոք չգիտեր լավաշի մասին, իսկ ասորի բանբերների մտքով չէր էլ անցնի, թե հայերը կարող են զրահի մեջ հաց թաքցնել: Արամը ստացավ իր զրահը, բայց ասաց, որ սա չի իր ամենագեղեցիկ լանջապանակը, պահանջեց մեկ ուրիշը, և ասորի բանբերները 9 օր շարունակ գնում-գալիս էին` առանց իմանալու, որ իրենց բերած լանջապանակներով ամեն օր մի նրբաթերթ հայկական հաց են հասցնում Արամ արքային:
11-րդ օրը Արամն ու Նոսորը մրցասպարեզ մտան: Նոսորին թվում էր, թե 10 օր սոված մնալով՝ Արամն ուժասպառ է եղել, սակայն հայոց արքան իրեն կայտառ էր զգում: Հայկական հացը նրան ուժ էր տվել, նա հաղթեց մրցության մեջ և տուն վերադարձավ պատվով: Վերադարձավ ու հրովարտակ արձակեց, որ այսուհետ Հայաստանում հաստ ու բազմաձև հացերի փոխարեն լավաշ թխեն: Այդ ժամանակներից ի վեր լավաշը դարձավ հայոց հացերի արքան:
Ըստ մեկ այլ ավանդության` մի հայ իշխան 20 օր բանտարկված է եղել և ոչինչ չպետք է ուտեր, որից հետո պիտի կռվեր առյուծի դեմ: Ամեն օր նրան այցելում էր իր թիկնապահը` գոտու արանքում գաղտնաբար բերելով թարմ լավաշ: Արդյունքը լինում է այն, որ իշխանը հաղթում է առյուծին: Սա վկայում է, որ լավաշը մեծ զորություն ունի հայոց համար և հայ օջախներում այն իբրև սրբազան նշխար է ընկալվում:

Աստվածների հարսանեկան լավաշի ավանդազրույցը

Ըստ հայ դիցաբանության` հայոց ռազմի աստված Վահագնի և գեղեցկության աստվածուհի Աստղիկի հարսանիքին աստվածների հայր Արամազդը Աստղիկի ուսին լավաշ է դնում: Փեսա Վահագնի տուն գնալու ճանապարհին լավաշը ընկնում է հարս Աստղիկի ուսից: Արամազդը զայրանում է ու ասում. «Հացը գետին ձգողը չի կարող կին ու մայր դառնալ»:
Այսպես Վահագնն ու Աստղիկը երբէք չեն կարողանում ամուսնանալ և մնում են հավերժական սիրահարներ:
Եվ մինչ այսօր հարսանիքի ժամանակ հայ հարսները զգույշ են քայլում, որպեսզի լավաշն իրենց ուսից չընկնի և չունենան Աստղիկի տխուր ճակատագիրը:

Կախարդական լավաշի խորհուրդը

Կախարդական լավաշի խորհուրդը գալիս է դարերի խորքից՝ մեր պապիկների ու տատիկների խրատներից, ու մեզ սովորեցնում, որ երջանկությունը աշխատանքի մեջ է: 1988 թվականին «Հեքիաթ Նաղաշ անունով տղայի և հացի մասին, որի անունն է լավաշ» հեքիաթի հիման վրա նկարահանված «Կախարդական լավաշ» մուլտֆիլմը պատմում է Նաղաշ անունով մի բարի տղայի մասին, ով ապրում էր լավաշ թխող իր մայրիկի հետ: Լավաշով է սնվում ու մեծանում նաև Նաղաշը: Բայց հայոց աշխարհում տղաները շուտ են մեծանում, մոռանում մանկական խաղերի մասին ու դառնում օգնական ծնողների համար: Նաղաշն էլ որոշում է գտնել իր «սրտի գործը» ու մոր թխած լավաշներից մեկը վերցնելով` ճանապարհ է ընկնում: Փորձությունների ու անհաջողությունների միջով անցնելով` Նաղաշը հասկանում է, որ երջանկություն կարելի է գտնել միայն հարազատ հողում:
Վերադառնում է տուն, մի լավաշաչափ հող է մաքրում քարերից, վարում է, ցանում, ջրում սեփական քրտինքով, և հողը նրան վարձահատույց է լինում ու առատ բերք պարգևում:
«Կախարդական լավաշը» մուլտֆիլմ

Հարցեր և առաջադրանքներ
Հայկական լավաշի մասին ուրիշ ինչ զրույցներ գիտես, ներկայացրու դրանք;

 Ավանդազրույցներից մեկն ասում է. «Հացահատիկի Հայոց Աստվածուհի Աշորայի ծամերը ցորենի ոսկե ցողունի հյուսքեր էին: Արորը եղել է աստվածուհու ոտքը, գրտնակը սկզբում եղել է հացահատիկի աստվածուհի Աշորայի ձեռնափայտը: Բայց դա սովորական գավազան չէր:  Հենց որ Հայոց աշխարհում մեկը հացի մնացորդը կամ նույնիսկ փշուրը դեն էր նետում` աղբին խառնելով, աստվածուհու ձեռքից ձեռնափայտը դուրս էր թռչում` հասնում և հարվածում հացն անարգողի ճակատին ու ետ գալիս աստվածուհու մոտ:  Գրտնակն այդպես կլորիկ ու թմբլիկ է դարձել սրա-նրա ճակատին  թմփացնելով:  Հետո այնպես եղավ, որ մարդիկ սովորեցին հացի ոչ մի փշուր դեն չնետել եւ Աստվածուհին իր ձեռնաձայտը նվիրեց մարդկանց»:

Առաջին հատվածի ընդգծված բառերում գտիր վերջածանցները:

Բուրավետ – ավետ

Հայոց – ոց

Քաղցրություն – ություն

Քարքարոտ — ոտ

Առաջատար
Posted in Առողջագիտություն

Առողջություն

Առողջությունը մարդու նորմալ վիճակն է, երբ նա իրեն լավ է զգում:

1.Ինչից է կախված մեր առողջությունը?

Առողջությունը կախված է հետևյալ գործոններից

Առողջ սնունդ

Շրջակա միջավայր

Մարզանք

Հիգիենա

Վնասակար սովորություններ

Հոգեվիճակ

Առաջատար
Posted in Բնագիտություն, Իմ գիտական բլոգ

Բնագիտություն

բույսի տեսակը

Սակուրա կամ ճապոնական բալենի

բուժական նշանակությունը

Այս ծառը չունի բուժական նշանակությունը:

աճի համար անհրաժեշտ պայմանները

Սակուրա ծառ աճում է Ճապոնիայում արևային պայմաններում:

արմատային համակարգը

Փնջաձև

տերևի տեսակը

Սակուրա ծառը ունի բարդ տերև:

թվարկել և նկարագրել բույսի վեգետատիվ և գեներատիվ օրգաններ:

Սակուրա ծառը ունի լավ արտահայտված վեգետատիվ և գեներատիվ օրգաններ:

ծագումը

Սակուրա ծառը հայտնաբերվել է Ճապոնիայում:

տարածվածությունը

Ճապոնիայում, չունի հստակ պայմաններ:

Սակուրա ծաղիկ
Առաջատար
Posted in Մաթեմատիկա

Երկրորս մակարդակ խնդիրներ

1. Կանոնավոր վեցանկյուն է։  Հաշվիր նշված անկյունը։

էէէ

2. 222 – 444 քանի՞ ամբողջ թվեր գոյություն ունեն, որոնց մեջ 3 թվանշանն է պարունակվում։

223, 230, 233, 300, 330, 333, 430, 433:

3. Առանց ամենավերևի խորանարդը տեղափոծելու, ամենաշատը քանի՞ խորանարդ կարելի է տեղափոխել։

էէէ

Պատ․՝ կարելի է հանել 8 խորանարդ։

4.Արևելյան դպրոցի սովորողները ուղևորվեցին դեպի Ագարակ։ Ուղևորների թիվն է 38։ Քանի ուսուցիչ և քանի աշակերտ է ուղևորվել Ագարակ, եթե աշակերտների քանակը՝ 10-ի եռապտիկն է։ 

Լուծում 
1. 10 x 3 = 30 
2. 38 – 30 = 8 

Պատ.՝ 30 աշակերտ և 8 ուսուցիչ։ 

5.Մարին ուներ 12 հավ։ Հավերի կեսը ամեն օր մեկ ձու էին ածում, իսկ մյուս կերը ամեն երկրորդ օրն էր մեկ ձու ածում։Քանի ձու կածեն բոլոր  հավերը 4 շաբաթում։ 

Լուծում 
1. 12 : 2 = 6 
2. 6 x 7 = 42 
3. 42 x 4 = 168 
4. 168 x 12 = 180 
5. 180 + 2 = 182 

Պատ.՝ 182 ձու։ 

Առաջատար
Posted in Ամառային ճամբար 2021

Ճամբարային 3 օրը

Այսօր նույնպես չմնացինք առանց խնդիրների և հողագործության, նաև ֆուտբոլի։ Հերթով սկսեցինք մենր հրաշալի ծանրաբերռնված օրը։ Մի քանի խնդիրներ լուծեցինք և մեր ջոկատի աղջիկներին ուղղարկեցին հողագործությամբ զբաղվելու։ մենք տնկեցինք «լիանա» կոչվող մի բույս որը պատին կպչելով քիչ քիչ բարձրանում է վեր։ Հետո տղաների հետ քայլելով հասանք դեպի մոտակա ֆուտբոլի դաշտը, աղջկները նույն պես։ Ես և ին դասընկերուհիները համտեսում էինք քաղցր թութը, իսկ տղաները հավեսով խաղում էին ֆուտբոլ։

Առաջատար
Posted in Ամառային ճամբար 2021

Ճամբարային 2 օր

Մեր ճամբարային երկրորդ օրը ամենալավ օրերից մեկն էր, քանի որ այդ օրը ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕՐՆ Է։ Այդ օրը բոլոր ուսուցիչները շատ շատ պաղպաղակ էին գնել։ Այդ ժամանակ մենք լողում էինք նոր լցրած սառը լողավազանում։ Կարճ ասած մենք լավ ուրախացանք։🥳

Առաջատար
Posted in Ամառային ճամբար 2021

Ճամբարային առաջին օրը

Ողջույն վերջապես սկսեցին մեր սպասված ճամբարային օրերը։ Այսօր առաջին օրնէ և մենք՝ Մաթեմատիկների ջոկատով պատրասվում էինք սկսել մեր օրը խնդիրեր լուծելով։ Մեր ջոկատիավագներն էիր ՍՄԲԱՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԸ և ԱՐՄԻՆԵ ՍԱՖԱՐՅԱՆԸ։ Մենք այսօր լուծեցինք անցած մայիսյան ֆլեշմոբից մի քանի խնդիրներ։ Մեր օրը հրաշալի անցավ։😊👍

Առաջատար
Posted in Օտար լեզուներ, Անգլերեն

Homework to English

Բայերը դրեք համապատասխան ժամանակաձևով՝ ներկա անորոշ /Present Tense/, ներկա շարունակական /Present Continuous/ , անցյալ ՝/Past Tense/ ապառնի՝ /Future Tense/

I did not drink water last night.

He drive to work every day.

She is not drinking tea now.

What time did you get up yesterday?

We woke up late yesterday.

They reading at the moment.

1She is working in Spain now.

They used this computer last night.

He watch TV a lot every day.

That exercise looks difficult. I will help you.

We are watching TV now.

She catch a cold every winter.

She will stay here till Sunday. /Մինչ կիրակի/

I am studying at the moment.

She did not read a newspaper last night.

He dance very well.

They are playing cards this evening.

We are cooking now.

2. Գրեք ածականի համեմատության աստիճանը, ընտրեք ճիշտ տարբերակը:

He is

He is richer than his brother. /rich, richer, the richest/

She is too intelligent to be taught. /intelligent, more intelligent, the most intelligent/

I am cleverer than my sister./ clever, cleverer, the cleverest/

He is much the best now. /good, better, the best/

Jane was the best player of the two./ good, better, the best/

Your car is faster than my car. /fast, faster, the fastest/

Առաջատար
Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա տնային աշխատանք

Քանի՞ թվանշան գոյություն ունի։
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

3567  թիվը գրի առնելիս քանի՞  թվանշան են գործածել,  և  որոնք են դրանք։
Օգտագործվել է 4 թվանշան։ 3, 5, 6 և 7։

489655784 թիվը գրի առնելիս քանի՞  տարբեր  ու  քանի՞ կրկնվող  թվանշաններ են գործածվել։
Կրկնվում են — 5, 8, 4
Տարբեր են — 9, 6, 7

60285  թիվը գրի առնելիս քանի՞  թվանշան են գործածել,  և  որոնք են դրանք։
4 թվանշան։ 6, 2, 8 և 5 (0 թվանշան չէ)

70562866  թիվը գրի առնելիս քանի՞  տարբեր  ու  քանի՞ կրկնվող  թվանշաններ են գործածվել։
Կրկննվում է — 6
Տարբեր են — 7, 5, 2 և 8

85640058 թիվը գրի առնելիս քանի՞  թվանշան են գործածել,  և  որոնք են դրանք։
6 թվանշան, 8, 5, 6, 4

56689554100  թիվը գրի առնելիս քանի՞  տարբեր  ու  քանի՞ կրկնվող  թվանշաններ են գործածվել։
Կրկնվում են — 5, 6
Տարբեր են — 8, 9, 4 և 1

Ո՞րն  է ամենափոքր  միանիշ  թիվը,  իսկ   ո՞րը  ամենամեծը։
1 — ամենափոքր
9 — ամենամեծ

Հաշվիր բոլոր  միանիշ թվերի քանակը։
45

Հաշվիր, թե քանի թվանշան պետք է օգտագործել՝ բոլոր  միանիշ  թվերը   գրելու  համար։
9

Ո՞րն է ամենափոքր երկնիշ թիվը, իսկ ո՞րը  ամենամեծը։

10 — ամենափոքր
99 — ամենամեծ

15  թվից փոքր քանի՞ երկնիշ թիվ կա։
5

92-ից մեծ քանի՞ երկնիշ թիվ կա։
7

Հաշվիր բոլոր երկնիշ թվերի քանակը։
90

Հաշվիր, թե քանի թվանշան պետք է օգտագործել՝ բոլոր  երկնիշ  թվերը   գրելու  համար։
89

Երկնիշ թվերի քանակը միանիշ թվերի քանակից   քանիսո՞վ  է ավելի։
79

Հաշվիր ամենափոքր երկնիշ և ամենամեծ միանիշ թվերի
գումարը:
10 + 9 = 19

Հաշվիր ամենամեծ երկնիշ և ամենամեծ միանիշ թվերի  տարբերությունը:
99 — 9 = 90

Ո՞րն  է ամենափոքր  եռանիշ   թիվը,  իսկ   ո՞րը  ամենամեծը։
100 — ամենափոքր
999 — ամենամեծ

Հաշվիր ամենամեծ երկնիշ և ամենամեծ եռանիշ թվերի գումարը:
99 + 999 = 1098

Հաշվիր ամենամեծ եռանիշ և ամենամեծ երկնիշ թվերի  տարբերությունը:
999 — 99 = 900

Հաշվիր ամենամեծ եռանիշ և ամենափոքր երկնիշ թվերի   տարբերությունը:
999 — 10 = 980

Հաշվիր ամենամեծ երկնիշ և ամենամեծ եռանիշ թվերի գումարը:
99 + 100 = 199

Հաշվիր բոլոր եռանիշ թվերի քանակը։
990

Հաշվիր, թե քանի թվանշան պետք է օգտագործել՝ բոլոր  եռանիշ  թվերը   գրելու  համար։
2700

Ո՞րն է ամենափոքր քառանիշ  թիվը, իսկ ո՞րը  ամենամեծը։
1000 — ամենափոքր
9999 — ամենամեծ

Հաշվիր ամենամեծ քառանիշ և ամենափոքր երկնիշ թվերի   տարբերությունը:
9999 — 10 = 9980

Հաշվիր ամենամեծ քառանիշ և ամենափոքր եռանիշ թվերի   տարբերությունը:
9999 — 100 = 9800

Հաշվիր բոլոր քառանիշ թվերի քանակը։
9990

Հաշվիր, թե քանի թվանշան պետք է օգտագործել՝ բոլոր քառանիշ թվերը   գրելու  համար։
36000

Ո՞րն է ամենափոքր հնգանիշ  թիվը, իսկ ո՞րը  ամենամեծը։
10000 — ամենափոքր
99999 — ամենամեծ

Հաշվիր բոլոր հնգանիշ թվերի քանակը։
99990

Հաշվիր, թե քանի թվանշան պետք է օգտագործել՝ բոլոր հնգանիշ թվերը   գրելու  համար։
10

Հաշվիր ամենափոքր հնգանիշ և ամենամեծ քառանիշ թվերի  տարբերությունը:
99999 — 9999 = 90000

Առաջատար
Posted in Մայրենի

Առաջադրանք 277

277. Կետերի փոխարեն գրիր փակագծում տրված բայաձևերից մեկը։

Գիշերն ուզում էի դուրս գալ՝ մի քիչ մաքուր օդ շնչելու, բայց անձրև եկավ: (եկավ, եկել է)
Գիշերն անձրև է եկել, հիմա ինչպե՞ս ես դուրս գալու առանց բաճկոնի: (եկավ, եկել է)
Տե՛ս ակնոցիս շրջանակը կոտրվել է, կարո՞ղ ես կպցնել: (կոտրվեց, կոտրվել է)
Վա՜յ, ակնոցիս շրջանակը կոտրվեց, հիմա որտեղի՞ց գտնեմ սրա նմանը: (կոտրվեց, կոտրվել է)
Ջուրը եկավ, հոսող ջրով լվացվի՛ր, որ անցնի գլխացավդ: (եկավ, եկել է)
Ջուրը երևի եկել է, որ բոլոր գյուղացիները, իրար անցած, ջրտուքի են պատրաստվում: (եկավ, եկել է)

Առաջատար
Posted in Օտար լեզուներ, Անգլերեն

Homework

Գրիր տեքստում ընդգծված բառերի թարգմանությունները։
argument — փաստարկ
uprooted — արմատախիլ արված
shrugged — ուսերը թոթվելով
warmly — ջերմորեն
said calmly — ասաց հանգիստ
suggested — առաջարկեց
whipped — հարած
huffed — խռովված
puffed — փքված
wrapped his shawl tightly around himself — շալը ամուր փաթաթեց իրեն 
shelter — ապաստարան
drifted away — հեռու հեռացավ
curled up — ոլորվել
yawned lazily — հորանջեց ծուլորեն
wiped his sweat — սրբեց քրտինքը
shawl — շալ
cheerfully — զվարթ
rustle — խշշոց
teasing smile. — ծաղրական ժպիտ
whistling happily — ուրախ սուլում են

Առաջատար
Posted in Օտար լեզուներ, Անգլերեն

Homework

1. What were The Wind and the Sun talki
ng about?

The  Wind and the Sun were having an argument, about who was stronger.

2. What did the Wind say?

He said “I have uprooted huge trees and dro
wned millions of ships”.

3. What can he cover with?

He can cover the sun  with clouds so that no one can see you.

4. Was the Sun angry?

No,he wasn’t.The Sun just smiled warmly.

5. Did they have a test, and what test it was?

Yes,they had a test.The Wind   didn’t like the idea of the Sun being stronger than him.

6. Did the Wind suggest, and what did it do after
that?

The Wind finally suggested. He whipped around looking for something to show off hisstrength.

7. Who was walking down a road?

The Wind looked down and saw a man walking down a road.

8. Say what the Wind did to show his streng
th?

The Wind shrugged and whipped around the sky, he huffed and puffed show his strength.

9. What did the man do, when thunderclouds appeared in the sky?

When thunderclouds appeared in the sky,  the man wrapped his shawl even tighter.

10. What did the Sun do?

He yawned lazily and stretched his rays.

11. Who won the test?

The Sun won the test.

12. What did the man say about the weather?

“What strange weather we’re having today”, t
he man said to himself.

13.  What did they do after all?

They laughed together and watched the man walking down the road, again whistling happily to himself.

Առաջատար
Posted in Մայրենի

Առաջադրանք 278, 280, 281, 282, 283

278. Նախադասությունները լրացրու փակագծում տրված բայաձևերից մեկով։

Հեծանիվը հայտնագործվել է երկու հազար տարուց էլ առաջ։
Ժամանակակից հեծանիվի նախատիպներն ստեղծվել են Չինաստանում և Հնդկաստանում։
Ժամանկակից հեծանիվը հետաքրքրեց նաև Լեոնարդո դա Վինչիին։ Նա ցանկացավ շղթայի միջոցով շարժվող անիվներով հեծանիվ ստեղծել։ Բայց նրա գյուտը միայն երկու հարյուր տարի հետո կիռարվեց։ Ղեկով երկանիվ հեծանիվը հայտնվեց միայն մեր դարում։

280. Նախադասությունները լրացրու՜։ Գրածդ բայերն ընդգծի՜ր։

Աշխարհը շատ ուրախ կլինի, եթե մարդ լինի բարի:
Մարդիկ շատ բարի կլինեն, եթե իրար օգնեն:
Ապրելը շատ անհետաքրքիր կլինի, եթե ընկերություն չլինի:
Փողոցում ոչ մի ավտոմեքենա չի լինի, եթե նորոգեն

281. Նախադասությունները լրացրու:Գրածդ բայերն ընդգծիր:

Աշխարհը շատ տխուր կլինի, եթե մարդ չխոսա մյուսի հետ:
Ամեն օր դպրոց տոն կլինի, եթե ծննունդ լինի:
Աշխարհում ամենաերջանիկ մարդը կլինեմ, շրջապատված լինեմ լավ մարդկանցով:
Փողոցում ոչ մի ավտոմեքենա չի լինի, եթե մարդիկ չաշխատեն:

282. Նախադասությունները լրացրու:Գրածդ բայերն ընդգծիր:

Եթե ոչ մեկին ոչինչ չարգելեն մարդիկ ուրախ կլինեն:
Եթե մարդիկ լաց լինեն ու ծիծաղելը մոռանան ապա աշխարհը կլցվեր արցունքներով:
Եթե մեր գրադարանի բոլոր գրքերը կարդաս կմնաս այնտեղ ամբողջ գիշեր:

283. Նախադասությունները լրացրու:Գրածդ բայերն ընդգծիր:

Եթե իմ բոլոր երազանքները իրականանային ես կճչամ ուրախությունից:
Եթե տիեզերագնաց դառնամ կբացահայտեմ իմ մոլորակը և կդնեմ իմ անունով:
Եթե նախօրոք ամեն ինչ հայտնի լինի կյանքն անհետաքրքիր կլինի:
Եթե ժամանակ ունենամ ոչինչ չեմ հասցնի:


Առաջատար
Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա տնային աշխատանք

1.Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 10 է, թերի քանորդը՝ 7,
մնացորդը՝ 4։
74

2.Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 21 է, թերի քանորդը՝ 5,
մնացորդը՝ 11։
110

3.Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 17 է, թերի քանորդը՝ 2,
մնացորդը՝ 5։
39

4.Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 101 է, թերի քանորդը՝ 7,
մնացորդը՝ 2։
7779

5.Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 53 է, թերի քանորդը՝ 3,
մնացորդը՝ 25։
184

Խնդիրներ մնացորդով բաժանման վերաբերյալ

1. Տպարանում տպագրվել է 500 գիրք։ Եթե այդ գրքերը փաթեթավորեն 30-ական, ապա քանի՞ փաթեթ կստացվի, և որքա՞ն գիրք կավելանա։ 
160 փաթեթավորում, 2 ավելացում:

2. Պահեստում կար 153լ հյութ։ Երբ այն լցրին 5լ տարողությամբ տուփերի մեջ, վերջին տուփն ամբողջությամբ չլցվեց։ Քանի՞ տուփ լցվեց ամբողջությամբ։ Քանի՞ լիտր հյութ լցվեց վերջին տուփի մեջ։ 
30լ — ին ավելացավ 3լ:

3. Երբ վարպետը 150 մ երկարությամբ լարը բաժանեց 4 մ երկարությամբ հավասար մասերի, արդյունքում ավելացավ ևս մի կտոր: Քանի՞ մետր է ավելացած կտորի երկարությունը:
38մ — ին ավելացավ 2մ

4. Դպրոցի 165 աշակերտ պետք է մեկնի ճամփորդության: Ամենաքիչը քանի՞ ավտոբուս է անհրաժեշտ պատվիրել, եթե մեկ ավտոբուսը կարող է տեղափոխել 24 սովորողի:
41 ավտոբուս

5. Երբ տատիկը իր մոտ եղած 38 կոնֆետը փորձեց հավասարաչափ բաժանել 5 թոռնիկնռրին, մի քանի կոնֆետ ավելացավ: Քանի՞ կոնֆետ ստացավ թոռնիկներից յուրաքանչյուրը, և քանի՞ կոնֆետ ավելացավ:

Թոռնիկներից յուրաքանչյուրը ստացսվ 7 կոնֆետ: Ավելացավ 3 կոնֆետ:

6. Վաճառականը, վճարելով 14000 դրամ, գնեց որոշ քանակությամբ բրինձ և հավասարաչափ լցրեց 20 պարկերի մեջ: Ի՞նչ գնով պետք է վաճառի նա մեկ պարկ բրինձը, որպեսզի արդյունքում ունենա 2000 դրամ եկամուտ:
1.14000 : 20 = 700
2.2000 : 20 = 100
3.700 +100 = 800

7. Ունենալով միայն 8 լ և 3 լ տարողությամբ դատարկ ամաններ, ինչպե՞ս կարելի է ծորակից վերցնել 10 լ ջուր:
8-3=5
8-3=5
5+5=10

8. Հաշվի՛ր 24 մմ կողմով ABCD քառակուսին անկյունագծերով բաժանելիս ստացված 4 եռանկյուններից երեքի մակերեսների գումարը:
24:4=6
6×3=18

9. Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
5-ի բաժանելիս։
2.0000

10. Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
19-ի բաժանելիս։ 
5

11. Գտիր այն ամենափոքր թիվը, որը բաժանվում է 5-ի և 10-ի։
10

12. Գտիր այն ամենափոքր թիվը, որը 5-ի և 10-ի բաժանելիս ստանում ենք 2 մնացորդ։
12

13. Գտիր այն ամենափոքր թիվը, որը բաժանվում է 9-ի և 6-ի։
18

14. Գտիր այն ամենափոքր թիվը, որը 9-ի և 6-ի բաժանելիս ստանում ենք 4 մնացորդ։
22

Առաջատար
Posted in Օտար լեզուներ, Անգլերեն

Sights of the countries

China is one of the oldest cities in the world. There is the longest wall in China. It was to prevent enemies from attacking China.

The Grand Bazaar appeared in Constantinople in the 15th century and is considered one of the first commercial crossings in the world. Every year, an incredible number of visitors pass through it — more than 91 million. It has 66 streets in its area and more than 4 thousand shops work on them, the Bazaar has become a separate district of the city.

New York City Central Station is located at the intersection of Park Avenue and 42nd Street in Central Manhattan. This is the largest railway terminal in the world. There are 44 platforms on it, and 67 seasons coincide. It is also the oldest railway station in New York. Surprisingly, it also became an attraction of the city, for example, in 2013, about 22 million people decided to watch it. About 750,000 people come here every day, while only one third of them are passengers.

Walt Walt Disney Recreation Center is divided into 4 Theme Parks. One of them is the “magic kingdom” in Bay Lake, Florida. He is dedicated to the heroes of Disney fairy tales. It was attended by 20.49 million people in 2015, and it is no coincidence that this is the 10th time that it has been recognized as the most visited thematic fleet in North America. It has been in the palm of the championship for 15 years.

Առաջատար
Posted in Ռուսերեն, Օտար լեզուներ

Домашняя работа

Когда и кем было создано мороженое
Мороженое было создано 5000 лет назад в Китае, а в 1295 году Марко Поло привёз в Европу рецепт мороженого.

Как придумали первое мороженое?
Первое мороженое — это снег и лёд, смешанные с кусочками апельсинов, лимонов и гранатов.

Как в древности называли мороженое?
Фалуде, акутак–эскимосское мороженое.

Как называлось первое мороженое?
Молочный лёд.

Как приготовить мороженое дома: секреты и рецепты - кулинарный пошаговый  рецепт с фото • INMYROOM FOOD
Առաջատար
Posted in Ռուսերեն, Օտար լեզուներ

Ռուսերեն թարգմանություն

Изумрудные горы, ледяные источники, пышные леса, ползучие кусты, виноградники, сверкающие гроздья, сочный гранат и сладкий желтый цвет, мирное будущее, райская земля. Экк отложил яйца и сел. Чтобы прокормиться, ласточка постоянно охотилась на насекомых и развлекала ласточку-мать клювом. Затем он снова взлетел в высокие горы и густые леса. Найдите вкусную еду для своей девушки.

Առաջատար
Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա. 20.05.2021

1.Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 10 է, թերի քանորդը՝ 7, մնացորդը՝ 4։
7 x 10 + 4 = 74

2.Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 21 է, թերի քանորդը՝ 5, մնացորդը՝ 11։
5 x 21 + 11 = 116

3.Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 21 է, թերի քանորդը՝ 2, մնացորդը՝ 5։
2 x 21 + 5 = 47

4.Գտեք բաժանելին , եթե բաժանարարը 101 է, թերի քանորդը՝ 7, մնացորդը՝ 2։
7 x 101 + 2 = 709

5.Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 53 է, թերի քանորդը՝ 3, մնացորդը՝ 25։
3 x 53 + 25 = 184

6.Տպարանում տպագրվել է 500 գիրք։ Եթե այդ գրքերը փաթեթավորեն 30-ական, ապա քանի՞ փաթեթ կստացվի, և որքա՞ն գիրք կավելանա։
500 : 30 =16/6 մն.

7.Պահեստում կար 153լ հյութ։ Երբ այն լցրին 5լ տարողությամբ տուփերի մեջ, վերջինհ տուփն ամբողջությամբ չլցվեց։ Քանի՞ տուփ լցվեց ամբողջությամբ։ Քանի՞ լիտր հյութ լցվեց վերջին տուփի մեջ։
153 : 5=30/6

8.Երբ վարպետը 150 մ երկարությամբ լարը բաժանեց 4 մ երկարությամբ հավասար մասերի, արդյունքում ավելացավ ևս մի կտոր: Քանի՞ մետր է ավելացած կտորի երկարությունը:
150 : 4=37/5

 9.Դպրոցի 165 աշակերտ պետք է մեկնի ճամփորդության: Ամենաքիչը քանի՞ ավտոբուս է անհրաժեշտ պատվիրել, եթե մեկ ավտոբուսը կարող է տեղափոխել 24 սովորողի:
165 : 24=6/21

10.Երբ տատիկը իր մոտ եղած 38 կոնֆետը փորձեց հավասարաչափ բաժանել 5 թոռնիկնռրին, մի քանի կոնֆետավելացավ: Քանի՞ կոնֆետ ստացավ թոռնիկներից յուրաքանչյուրը, և քանի՞ կոնֆետ ավելացավ:
38 : 5 = 7/3

11.Վաճառականը, վճարելով 14000 դրամ, գնեց որոշ քանակությամբ բրինձ և հավասարաչափ լցրեց 20 պարկերի մեջ: Ի՞նչ գնով պետք է վաճառի նա մեկ պարկ բրինձը, որպեսզի արդյունքում ունենա 2000 դրամ եկամուտ:
Լուծում
1)14000:20=700
2)2000:20=100
3)700+100=800

12.Ունենալով միայն 8 լ և 3 լ տարողությամբ դատարկ ամաններ, ինչպե՞ս կարելի է ծորակից վերցնել 10 լ ջուր:
Լուծում
1) (8 — 3) x 2 = 10
Պատ․՝ 10լ․ ջուր

13.Հաշվի՛ր 24 մմ կողմով ABCD քառակուսին անկյունագծերով բաժանելիս ստացված 4 եռանկյուններից երեքի մակերեսների գումարը:
24:4=6
6×3=18
Պատ.՝ 18

14.Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը 5-ի բաժանելիս։
2.0000

15.Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
19-ի բաժանելիս։
5

16.Գտիր այն ամենափոքր թիվը, որը բաժանվում է 5-ի և 10-ի։
1

17.Գտիր այն ամենափոքր թիվը, որը 5-ի և 10-ի բաժանելիս ստանում ենք 2 մնացորդ։
22

18.Գտիր այն ամենափոքր թիվը, որը բաժանվում է 9-ի և 6-ի։
3

19.Գտիր այն ամենափոքր թիվը, որը 9-ի և 6-ի բաժանելիս ստանում ենք 4 մնացորդ։
22

Առաջատար
Posted in Մաթեմատիկա

Խառը թվերի բաժանում

Խառը թվերը բաժանելու համար անհրաժեշտ է խառը թվերը գրի առնել անկանոն կոտորակի տեսքով ու բաժանել ստացված կոտորակը, արդյունքը գրի առնել խառըթվի տեսքով։

Կատարեք խառը թվերի բաժամնում։

10 5/12 ։ 4 2/3 = 376/168

3 5/12 ։ 2 5/6 = 246/204

1 23/24 ։ 6 3/4 = 188/648

4 3/7 ։ 10 2/5 = 155/364

4 3/25 ։ 5 7/100 = 10300/12675

8 2/11 ։ 5 2/3 = 270/187

10 8/10 ։ 5 2/3 = 1836/30

2 3/18 ։ 1 5/12 = 468/306

2 3/36 ։ 5 7/24 = 1728/4572

Աստղանիշի փոխարեն ի՞նչ թիվ գրելու դեպքում կստացվ հավասարություն։

84/205 x 2 2/5 = 5 6/7

215/130 x 4 3/10 = 2 3/5

3588/63 x 10 2/9 = 5 4/7

Posted in Մայրենի, Մայրենի 6

Մայրենի

Հարցեր և առաջադրանքներ:

1.Համոզի՞չ էր հոր նամակը
Այո։ Իմ կարծիքով միշտ պետք է երեխաներին նամակով մատուցես խոսքերը։ Հոր նամակը միշտ ընդմիշտ կնստի իմ մեջ և կմնա մինչև կյանքիս վերջ։
2. Ո՞վ է ուսուցիչը քեզ համար:
Ուսուցիչը ինձ համար որպես երկրորդ մայր է։ Ես ոչ մի անգամ նույնիսկ մտքում իմ ուսուցչին վատ բան ասել։
3. Ի՞նչ տվեց քեզ  այս պատմությունը։
Ես հասկացա, որ ծնողը միշտ ճիշտ է։ Նաև որ ուսուցչի աշխատանքը պետք է հարգել։